www.mrr.gov.pl
www.efs.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Unia Europejska on-line    
europa.eu.int

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce   
europa.delpol.pl