Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
centrala tel.: (22) 461 30 00
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Instytucja Zarządzająca PO IG

ul. Mysia 2
00–496 Warszawa
tel.: (22) 330 33 26
fax: (22) 330 33 60
adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
po-ig-at-mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca dla I i II Priorytetu PO IG

ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
tel.: 22 24 42 858
faks 22 20 13 408
www.ncbir.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4-4.1

ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 652 80 80
fax: (22) 432 86 20, 432 84 04, 652 86 20, 652 84 04
www.parp.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 i Działanie 1.3

al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
tel.: +4822 351 70 80
fax: +4822 825 33 19
e-mail: opi-at-opi.org.pl
www.opi.org.pl

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Instytucja Wdrażająca Działanie 1.2

ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel: (0-22) 845 95 00
fax: (0-22) 845 95 05
e-mail: fundusze-at-fnp.org.pl
www.fnp.org.pl