Zaproszenie do składania wniosków

Ogłoszenia o konkursie

Uczestnicy konsorcjum

 • VDI TZ: VDI Technologiezentrum GmbH, Niemcy
 • BMBF: Ministry of Education and Research, Niemcy
 • FFG: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Austria
 • ISERD: Israel Europe R&D Directorate, Izrael
 • TSB: Technology Strategy Board, Anglia

Działania w ramach pakietów zadań (WP)

 • WP1 – Przygotowanie i ogłoszenie wspólnego konkursu
 • WP2 – Procedura oceny i wyboru proponowanych projektów
 • WP3 – Monitoring i raportowanie realizacji projektów międzynarodowych
 • WP4 – Zarządzanie konsorcjum ERA-NET-PLUS PIANO+

Strona projektu

www.pianoplus.eu

Zakres przedmiotowy

Głównym celem projektu PIANO+ jest organizacja międzynarodowego konkursu na projekty w ramach tematu „photonics-based internet access networks of the future”.

Najważniejszą cechą wniosku musi być jego bezsprzeczne powiązanie z “fotoniką” ukierunkowaną na prace B+R związane z technologiami i architekturami systemów prowadzące do osiągnięcia dostępu do sieci o paśmie 1Gbit/s i więcej. Proponowane nowe technologie powinny być skoncentrowane na komponentach, modułach, podsystemach, systemach i architekturach tworzących następną generację sieci dostępowych.

PIANO+ (Photonics-based Internet Access Networks Of the future)

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakonćzenia oraz czas trwania w miesiącach

01/01/2010 – 31/12/2014, 60 miesięcy

Kontakt

Koordynator projektu w NCBiR:
Jacek Pardyak
pardyak-at-ncbir.pl
+48 515 061 525

 

Link to page:

www.pianoplus.eu

Photonics-based Internet Access Networks Of the Future

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach:

01/01/2010 – 31/12/2014, 60 miesięcy

Głównym celem projektu PIANO+ jest organizacja międzynarodowego konkursu na projekty w ramach tematu „photonics-based internet access networks of the future”.

Najważniejszą cechą wniosku musi być jego bezsprzeczne powiązanie z “fotoniką” ukierunkowaną na prace B+R związane z technologiami i architekturami systemów, które prowadzą do osiągnięcia dostępu do sieci w paśmie 1Gbit/s i więcej. Proponowane technologie powinny być skoncentrowane na komponentach, modułach, podsystemach, systemach i architekturach tworzących następną generację sieci dostępowych.

Członkowie konsorcjum

 • VDI TZ: VDI Technologiezentrum GmbH, Niemcy
 • BMBF: Ministry of Education and Research, Niemcy
 • FFG: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Austria
 • ISERD: Israel Europe R&D Directorate, Izrael
 • TSB: Technology Strategy Board, Wielka Brytania
 • NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

Działania w ramach pakietów zadań (WP)

 • WP1 – Przygotowanie i ogłoszenie wspólnego konkursu
 • WP2 – Procedura oceny i wyboru proponowanych projektów
 • WP3 – Monitoring i raportowanie realizacji projektów międzynarodowych
 • WP4 – Zarządzanie konsorcjum ERA-NET-PLUS PIANO+

Strona projektu

www.pianoplus.eu