Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski