Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Izabela Żmudka