Członkowie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

1. Członkowie reprezentujący środowiska naukowe:

2. Członkowie reprezentujący środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe:

 

3. Członkowie wskazani przez właściwych ministrów: