KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:

Edycja V-VIII:

Bartłomiej Kraft, Sabina Mazur

KONTAKT W SPRAWACH FINANSOWYCH:

Lider V - Marta Miecznik
Lider VI - Karolina Ciosmak
Lider VII - Aleksandra Ciołakowska
Lider VIII - Elżbieta Rochmińska