KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:

Edycja VII-IX:

Bartłomiej Kraft, Barbara Pokora

KONTAKT W SPRAWACH FINANSOWYCH:

Lider V - Marta Miecznik
Lider VI - Karolina Ciosmak
Lider VII - Aleksandra Ciołakowska
Lider VIII - Elżbieta Rochmińska