Poniżej znajdą Państwo najważniejsze etapy procedury konkursowej w programie Eurostars-2. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w: Zasadach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu EUROSTARS-2

1. Składanie wniosków międzynarodowych:

a) Partnerzy konsorcjum międzynarodowego rejestrują się na stronie internetowej programu: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding

b) Następnie wypełniają elektronicznie Eurostars Application Form (wraz z wymaganymi załącznikami).

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się wytycznymi dostępnymi na stronie programu Eurostars-2:

Terminy składania wniosków międzynarodowych Eurostars-2 do Sekretariatu EUREKA:

13 konkurs – do 13 lutego 2020 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego)

14 konkurs – do 3 września 2020 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, że budżet NCBR na dofinansowanie polskich wnioskodawców w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. został zwiększony dwukrotnie i wynosi 3 000 000 EUR rocznie (1 500 000 EUR na konkurs).

2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków.

3. Ustalenie listy rankingowej złożonych wniosków przez Niezależny Panel Ekspertów oraz zatwierdzenie listy rankingowej przez Grupę Wysokiego Szczebla EUREKI z państw członkowskich Eurostars-2.

4. Etap uzgodnienia przez kraje członkowskie projektów, które otrzymają dofinansowanie (w zależności od wysokości środków finansowych zadeklarowanych przez poszczególne kraje).

5. Jeśli wniosek otrzyma potwierdzenie finansowania realizacji projektu przez wszystkich partnerów konsorcjum międzynarodowego: Złożenie polskiego wniosku wraz z załącznikami do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje o wynikach naborów wniosków znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

Dokumenty do pobrania: