Umowy zawarte w ramach konkursu nr 2/POKL/4.1.1/2013

 

Umowy zawarte w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

 

Umowy zawarte w ramach Poddziałania 4.1.2 w 2012 r.

 

Umowy zawarte w ramach Działania 4.1 w 2011 r. - projekty innowacyjne

 

Umowy zawarte w ramach Poddziałania 4.1.1 w 2011 r.

 

Umowy zawarte w ramach Poddziałania 4.1.2 w 2011 r.

Umowy zawarte w ramach Poddziałania 4.1.2 w 2010 r.

Umowy zawarte w ramach Poddziałania 4.1.2 w 2009 r.