www.mir.gov.pl
www.efs.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska on-line    
europa.eu

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce   
ec.europa.eu