Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2013 r. dostępny jest poniżej: