Informacje dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych przez NCBiR w 2013 r. w zakresie wypełniania części 15 wniosku o płatność („Wskaźniki realizacji projektu”)

 

Wniosek o płatność – część sprawozdawcza (aktualizacja 03.01.2011 .r)

Informacje dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych przez MNiSW w 2008 r. oraz Beneficjentów projektów indywidualnych w zakresie wypełniania części 15 wniosku o płatność („Wskaźniki realizacji projektu”)

Informacje dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych przez MNiSW w 2009 r. w zakresie wypełniania części 15 wniosku o płatność („Wskaźniki realizacji projektu")

Wniosek o płatność - część sprawozdawcza

Interpretacja wskaźników do wniosku o płatność dla Działania 2.3 PO IG


Informacja dotyczy wniosków o płatność składanych do Instytucji Pośredniczącej od miesiąca Lutego 2011 r. Wszystkie zmiany w „Informacji…” w stosunku do poprzedniej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.


Informacje dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych przez MNiSW w 2009 r. w zakresie wypełniania części 15 wniosku o płatność („Wskaźniki realizacji projektu"):

Informacje dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych przez MNiSW w 2008 r. oraz Beneficjentów projektów indywidualnych w zakresie wypełniania części 15 wniosku o płatność („Wskaźniki realizacji projektu”):

  • Informacja dla Beneficjentów projektów indywidualnych – Poddziałanie 1.1.2 PO IG [pobierz plik]
  • Informacja dla Beneficjentów konkursów ogłoszonych w 2008 r. oraz Beneficjentów projektów indywidualnych – Poddziałanie 1.1.1 i Działanie 1.3 PO IG [pobierz plik]
  • Informacja dla Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz Beneficjentów projektów indywidualnych - Działanie 2.1 PO IG [pobierz plik]
  • Informacja dla Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz Beneficjentów projektów indywidualnych - Działanie 2.2 PO IG [pobierz plik]

Informacja końcowa dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 PO IG

Informacja końcowa z realizacji projektu