SYSTEM INSTYTUCJONALNY

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Rolę Instytucji Pośredniczącej dla XIII Priorytetu PO IiŚ pełni:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
tel. 22 24 42 858
faks: 22 20 13 408
www.ncbr.gov.pl

DZIAŁ ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA RZECZ B+R (DRI):

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Adres e-mail
Daniel Maksym Kierownik Działu +48 22 39 07 201 daniel.maksym@ncbr.gov.pl
  • Sekcja Koordynacji i Wdrażania (SKW);
  • Sekcja Zarządzania i Wdrażania (SZW).