CORNET II (COllective Research NETworking)

CORNET II (COllective Research NETworking) - wsparcie badań branżowych ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez współpracę międzynarodową instytucji zarządzających i finansujących programy narodowe.

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach: 01/03/2008 – 28/02/2010, 24 miesiące

BRAK NABORU

Zakres Przedmiotowy:

Wsparcie badań branżowych ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez współpracę międzynarodową instytucji zarządzających i finansujących programy narodowe. Badania branżowe (z ang. collective research) są badaniami przeprowadzanymi przez zrzeszenia przedsiębiorców z danej branży na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw z tej branży.

Podstawowe cele projektu:

 • promocja ścisłej współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum (ministerstwa i agencje na poziomie narodowym i regionalnym) oraz wypracowanie wspólnych zasad dla przeprowadzania i zarządzania projektami badawczymi w ramach narodowych/regionalnych programów badawczych z zakresu badań branżowych,
 • przyjęcie wiodącej roli w Unii Europejskiej w finansowaniu badań branżowych na poziomie europejskim poprzez organizowane konkursy na projekty badawczo-rozwojowe.

 

Uczestnicy konsorcjum:

 • Centrum Technologiczne Inżynierów Mechaników (CETIM), Francja
 • Generalna Dyrekcja Technologii, Badań i Energii (DGTRE), Belgia/Walonia
 • Helleńska Organizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemiosła S.A. (EOMMEX), Grecja
 • Austriacka Agencja Promocji Badań Naukowych (FFG), Austria
 • Instytut Promocji Innowacji Naukowo-Technicznej (IWT), Belgia/Flandria
 • Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego (MSE)/Instytut Promocji Przemysłu (IPI), Włochy
 • Waloński Instytut Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IMPIVA)/Departament Przemysłu, Handlu i Innowacji Parlamentu Walencji (CICI), Hiszpania
 • Ministerstwo Gospodarki (MINEZ)/SenterNovem, Holandia
 • Cypryjska Fundacja Promocji Badań Naukowych, Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMWi)/Niemiecka Federacja Przemysłowych Stowarzyszeń Badawczych (AiF), Niemcy – koordynator RPF), Cypr
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MPO), Czechy
 • Narodowe Biuro Badań Naukowych i Technologii (NKTH), Węgry
 • Ministerstwo Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego (MHEST), Słowenia
 • Turecka Rada Badań Naukowo-Technicznych (TÜBITAK), Turcja

Beneficjenci:

Beneficjentami konkursów organizowanych w ramach CORNET II mogą być organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa konkretnego sektora (np. zrzeszenia branżowe, izby gospodarcze, platformy technologiczne, klastry i tym podobne), które:

 • posiadają przejrzyste reguły przynależności i są otwarte dla MŚP z sektora,
 • reprezentują znaczącą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw z sektora,
 • prowadzą działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków oraz działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.

 

 

 

 

Konkurs w ramach projektu ERA-NET CORNET II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako partner konsorcjum ERA-NET CORNET II informuje, że z dniem 30 kwietnia 2009 r. upływa termin składania wniosków na projekty badawcze z zakresu przedkonkurencyjnych badań branżowych.

Podmioty składające wnioski projektowe w konkursie ERA-NET CORNET II proszone są o nadesłanie dokumentów, zgodnie z załączoną informacją, do dnia zakończenia konkursu (30.04.2009) na adres NCBR.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie projektu ERA-NET CORNET II.

Koordynator projektu w NCBR
Adam Kaźmierczak
adam.kazmierczak-at-ncbr.gov.pl
tel. 515 061 551

 

Konkurs w ramach inicjatywy CORNET

Szanowni Państwo,

przypominamy o upływającym 30 września 2011 roku terminie składania wniosków w ramach 12. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
W ramach Inicjatywy CORNET zrzeszenia małych i średnich przedsiębiorców mogą uzyskać dofinansowanie z NCBR na udział w projektach badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej. Prace badawcze na rzecz rozwoju konkretnych branż przemysłowych wykonywane są przez jednostki naukowe.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie.

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551
e-mail: adam.kazmierczak-at-ncbr.gov.pl