Prezentacje wyników badań ewaluacyjnych programów krajowych i międzynarodowych:

Prezentacje wyników badań ewaluacyjnych programów europejskich:

  • Ocena skuteczności wdrażania POIR przez NCBR, sprawność obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR