Opis programu

Wzory dokumentów

Raport końcowy

Raport z wdrożenia

Pytania i odpowiedzi dla wykonawców projektów z 1 konkursu Programu Innotech