Kontakt w kwestiach formalnych

Elżbieta Dragan

tel.: +48 22 39 07 140

Kontakt w kwestiach finansowych

I Konkurs

Anna Grabczak

tel.: +48 22 39 07 381

II Konkurs

Monika Szpura

tel.: +48 22 45 67 594