Kontakt w sprawach formalnych:

Dorota Mróz - Kaproń

tel. 22 39 07 470

Eliza Nankiewicz

tel. 22 39 07 402

Paulina Długosz

tel.  22 39 07 258

W sprawach finansowych:

I i II konkurs:

Monika Szpura

tel. 22 45 67 594

III konkurs:

Marek Adamek

tel. 22 45 67 534