Aleksandra Mościcka-Studzińska
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

tel.: + 48 22 39 07 177
e-mail: aleksandra.moscicka-at-ncbr.gov.pl

Strona projektu:

www.jpiamr.eu