Rejestracja wstępna w Bazie ekspertów NCBR (tzw. eCentrum):

Kliknąć na link REJESTRACJA  W BAZIE DANYCH znajdujący się na stronie www.ncbr.gov.pl w zakładce Baza Ekspertów

Wypełnić krótki formularz aplikacyjny (wskazując m.in. obszar, w którym aplikujący jest kompetentny: „nauka” lub „gospodarka” lub „nauka i gospodarka” oraz specjalność wg klasyfikacji OECD i/lub klasyfikacji NACE) i zatwierdzić przyciskiem ZAREJESTRUJ.

Rejestracja wstępna zakończy się automatycznym wysłaniem z Bazy wiadomości na adres e-mail osoby aplikującej. Wiadomość powinna pojawić się w skrzynce osoby aplikującej nie później niż po kilkudziesięciu minutach od momentu ukończenia rejestracji wstępnej i zawierać prośbę o dokonanie rejestracji pełnej.