Krystyna Maciejko

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 489

Opiekun finansowy:

Anna Dulanowska

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

tel.: +48 22 39 07 182