Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR

DZIAŁANIE 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Konkurs_2/1.2/2015_INNOMED

 

Konkurs_1/1.2/2015_INNOLOT

 

DZIAŁANIE 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe

PODDZIAŁANIE 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Konkurs 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim

PODDZIAŁANIE 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

PODDZIAŁANIE 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”