Działanie 1.1

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 5/1.1.1/2017

 

 

Konkurs 3/1.1.1/2017

 

 

Konkurs 1/1.1.1/2017

 

Konkurs 3/1.1.1/2016

 

Konkurs 2/1.1.1/2016

Konkurs 1/1.1.1/2016

 

Konkurs 1/1.1.1/2015

 

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Konkurs 2/1.2/2016_INNOSTAL

 

Konkurs 3/1.2/2016_GAMEINN

 

Konkurs 5/1.2/2016_INNOTABOR

 

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Działanie 4.1

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Suplementy do list rankingowych

Działanie 1.1

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 1/1.1.1/2015

 

Działanie 4.1

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Konkurs 1/4.1.4/2015