Konkurs 4/1.1.1/2018

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 2/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

Konkurs 1/1.1.1/2018

Konkurs 6/1.1.1/2017

Konkurs 5/1.1.1/2017

 

 

Konkurs 3/1.1.1/2017

 

 

Konkurs 1/1.1.1/2017

 

Konkurs 3/1.1.1/2016

 

Konkurs 2/1.1.1/2016

Konkurs 1/1.1.1/2016

 

Konkurs 1/1.1.1/2015

 

 

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Konkurs 2/1.2/2016_INNOSTAL

 

Konkurs 3/1.2/2016_GAMEINN

 

Konkurs 5/1.2/2016_INNOTABOR

 

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Działanie 4.1

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Suplementy do list rankingowych

Działanie 1.1

Konkurs 2/1.1.1/2019

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_DUŻE
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_MŚP
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – DRUGA RUNDA_MŚP_pierwsza częściowa
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – DRUGA RUNDA_MŚP_zbiorcza
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – DRUGA RUNDA_DUŻE_pierwsza częściowa
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_pierwsza częściowa
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_druga częściowa
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_pierwsza częściowa
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_trzecia częściowa

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 1/1.1.1/2015

 

Działanie 4.1

Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Konkurs 1/4.1.4/2015