Przydatne adresy i linki

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

centrala tel.: +48 22 273 70 00

www.mr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyszukiwarka dotacji

Ogłoszenia o naborach

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Ministerstwo Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Instytucja Zarządzająca PO IR

ul. Wspólna 2/4

00–926 Warszawa

tel.: +48 22 273 81 01

fax: +48 22 273 89 21

www.poir.gov.pl

adres do korespondencji:

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 WarszawaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu PO IR


ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

tel.: +48 22 39 07 401

tel.: +48 22 39 07 301

fax: +48 22 20 13 408

NCBR.gov.pl

LISTA KONTAKTÓW


Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dział Wdrażania Projektów Inwestycyjnych PO IR

Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.2

al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
tel.: +48 22 570 14 00
tel. + 48 22 570 14 75
fax: +48 22 828 33 19
e-mail: poir-at-opi.org.pl
www.opi.org.pl


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Beneficjent Pozakonkursowy dla Działania 4.3 i 4.4


ul. I. Krasickiego 20/22

02-611 Warszawa

tel: +48 22 845 95 01

www.fnp.org.pl