Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR
Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIRDZIAŁANIE 4.1

PODDZIAŁANIE 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”