Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR

 

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIRDZIAŁANIE 4.1