Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR

DZIAŁANIE 4.1