DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

PODDZIAŁANIE 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" PO IR

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki