Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki