Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

               Aktualności Konkurs 4/4.1.1/2019