DZIAŁANIE 1.2 „Sektorowe programy B+R”

               Aktualności Konkursu 4/1.2/2019 GAMEINN-IV

DZIAŁANIE 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

               Aktualności Konkurs 4/4.1.1/2019

PODDZIAŁANIE 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

               Aktualności Konkursu 2/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne