Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

PODDZIAŁANIE 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

               Aktualności Konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Agrotech