Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursów na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni (18.09.2018)

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 (16.02.2017)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (20.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 (19.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 (6.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 (8.06.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 (9.05.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 (06.04.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach PO WER (9.11.2015)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015 (16.09.2015)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 (15.06.2015)

 

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 (16.06.2015)