OŚ V – POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

2018

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2018.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.05.01.00-00-0001/17-00

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania I i IV Osi Priorytetowej PO IR przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania PO IR (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach I i IV Osi PO IR;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji PO IR.

Dofinansowanie projektu z UE: 51 700 467,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 61 090 000,00 PLN)

2017

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2017.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.05.01.00-00-0007/16-00

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania I i IV Osi Priorytetowej PO IR przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania PO IR (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach I i IV Osi PO IR;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji PO IR.

Dofinansowanie projektu z UE: 42 315 000,00 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 50 00 000,00 PLN)

2015-2016

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2015-2016.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.05.01.00-00-0003/15-00

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania I i IV Osi Priorytetowej PO IR przez IP NCBR poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i technicznego na potrzeby wdrażania PO IR (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji);
  • zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach I i IV Osi PO IR;
  • zapewnienie sprawnych i skutecznych mechanizmów kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji PO IR.

Dofinansowanie projektu z UE: 47 526 515,40 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 56 158 000,00 PLN)