Kontakt w sprawach merytorycznych:

t: +48 22 39 07 235

t: +48 22 39 07 211

m: +48 519 684 140

Kontakt w sprawach finansowych:

t: +48 22 39 07 395