W grudniu 2015 r. zostało podpisane Memorandum o Współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) i Republiki Korei. Celem tej inicjatywy jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.