EUROSTARS 2 jest kontynuacją programu EUROSTARS, tj. programu Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, realizowanego w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, którego celem jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Czynnikiem wyróżniającym EUROSTARS w stosunku do innych programów jest konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia. Program EUROSTARS 2 jest realizowany w latach 2014-2020.