Inicjatywa KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue) ma na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy Republiką Korei a Europą. Inicjatywa KONNECT jest kontynuacją wcześniejszych działań ukierunkowanych na współpracę z Koreą, m.in. inicjatywy KORANET.