NCBR zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą najczęściej zadawanych pytań do pierwszego konkursu znajdującą się pod poniższym adresem internetowym: