Aby otrzymać dotację na realizację projektu należy przejść następujące kroki prowadzące do podpisania umowy.