Dział Strategii

Anna Ostapczuk

Stanowisko: dyrektor działu
Dział - sekcja: DS
Telefon: +48 22 39 07 144 , +48 515061542

Piotr Pryciński

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Działu
Dział - sekcja: DS
Telefon: +48 22 39 07 282 , +48 515061558

Agnieszka Tokaj-Krzewska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Działu
Dział - sekcja: DS
Telefon: +48 22 39 07 130 , +48 515061532

Jakub Murawski

Stanowisko: Kierownik Sekcji
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 39 07 171 , +48 519683989

Milena Piątkowska

Stanowisko: kierownik sekcji
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 383 , +48 514115804

Marta Pytlarczyk

Stanowisko: kierownik sekcji
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 146

Monika Woźniak

Stanowisko: kierownik sekcji
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 209 , +48 519 687 512

Michał Baranowski

Stanowisko: Główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 479

Stanisław Dyrda

Stanowisko: ekspert
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 262 , +48 785660074

Martyna Jachimek

Stanowisko: Starszy Specjalista
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 45 67 581

Martyna Kopcińska

Stanowisko: specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 462

Wioletta Kotkowska

Stanowisko: koordynator projektu
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 39 07 304 , +48 667878694

Katarzyna Krok-Czyż

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 45 67 537

Karolina Madrak

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 39 07 135

Dorota Maroń

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 309

Jolanta Pisarek

Stanowisko: starszy specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 201

Mateusz Składanowski

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 338 , +48 519 683 879

Mateusz Skutnik

Stanowisko: starszy specjalista
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 39 07 148 , +48 515339175

Małgorzata Stryjek

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 312

Ewa Szlaska

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SST

Monika Szymańska

Stanowisko: koordynator projektu
Dział - sekcja: DS-SIW
Telefon: +48 22 39 07 317 , +48 519 687 485

Jan Tendaj

Stanowisko: główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SP
Telefon: +48 22 39 07 165 , +48 726189816

Marta Wróblewska

Stanowisko: starszy specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 45 67 573

Katarzyna Wrotek

Stanowisko: Ekspert
Dział - sekcja: DS-SST
Telefon: +48 22 39 07 221 , +48 785660155

Zbysław Ziemacki

Stanowisko: Główny specjalista
Dział - sekcja: DS-SAE
Telefon: +48 22 39 07 401 / wewn. 619