NCBR objął Patronatem seminarium pt. „Sieci i węzły cieplne – projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”

21.10.2019

Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2019 r. w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie ekspertów firm reprezentujących sektor ciepłowniczy. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji inwestycji polegających na przejściu z węzłów grupowych na indywidualne czy z grupowych starej generacji na grupowe nowej generacji (w przypadkach braku możliwości przejścia na węzły indywidualne). Dowiedzą się jakie korzyści niesie za sobą likwidacja węzłów grupowych, ale również jakie trudności można napotkać przy tego typu inwestycjach oraz wymienią się doświadczeniami jak kształtuje się opłacalność takich przedsięwzięć.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html 

Wstecz