Program BroTech – rozstrzygnięcie I konkursu

04.04.2011

Uprzejmie informujemy, że I konkurs w ramach Programu BroTech został rozstrzygnięty.

Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, w oparciu o listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania przez Zespół Ekspertów ds. oceny merytorycznej wniosków, w składzie:

  1. Krzysztof Santarek – przewodniczący Zespołu, Politechnika Warszawska
  2. Andrzej Matczewski, Uniwersytet Jagielloński
  3. Włodzimierz Hausner, Centrum Innowacji NOT
  4. Lechosław Franciszek Ciupik, Lfc. Sp. z o.o.
  5. Adam Krynicki – Innexim Sp. z o.o.

podjął decyzję o dofinansowaniu 4 wniosków, obejmujących 9 przedsięwzięć dotyczących komercjalizacji wyników badań i transferu technologii, na łączną sumę 270 000 zł.
Wnioski, które uzyskały dofinansowanie w I konkursie Programu BroTech:


Nr wniosku

Nazwy przedsięwzięć

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

108/BT1/10

1)    Wewnątrzszpitalny sterownik pneumatycznych protez serca POLPDU-402

2)    Przenośny sterownik pneumatycznych protez serca POLPDU-501

3)    Pneumatyczna komora wspomagania serca POLVAD-EXT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

90 000 zł

113/BT1/10

1)    Technologia wytwarzania masełka lnianego

2)    Kompozyt polimeru termoplastycznego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

60 000 zł

118/BT1/10

1)    Uruchomienie produkcji butelki PET z rączką

2)    Uruchomienie produkcji nakrętki ekspozycyjnej (prezentacyjnej) dla opakowań z lizakami wykonanej z PP

SMF Poland Sp. z o.o.

60 000 zł

119/BT1/10

1)    Uruchomienie produkcji fiolki PET dla laboratoriów specjalizujących się w pobieraniu krwi do analiz

2)    Uruchomienie produkcji butelki PP dla klientów farmaceutycznych

Advanced Technologies Center OBR Świdnik  Sp. z o.o.

60 000 zł

Wstecz