Konkursy w ramach strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

04.06.2009

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkursy na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej, obejmującego działania techniczne, organizacyjne i promocyjne na etapie projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków.
Planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł.

Zadania badawcze:

  1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 1)
  2. Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 2)
  3. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 3)
  4. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 4)
  5. Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 5)
  6. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 6)
  7. Działania promocyjne na rzecz zmniejszenia energochłonności budynków – rozpropagowanie efektów strategicznego projektu badawczego (NABÓR OFERT WSTRZYMANY)


Oferty na wykonanie zadań badawczych należy składać w terminie do 28 sierpnia 2009 r.

UWAGA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 15 WRZEŚNIA 2009

Wstecz