Program LIDER - wstępne informacje o wynikach naboru wniosków

29.12.2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w ramach Programu LIDER w wymaganym terminie wpłynęły 202 wnioski.

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wpłynięciu wniosku do dn. 15 października 2009 r. Wnioski, które wpłynęły po terminie, zostaną odesłane na adres nadawcy.

Wnioski są obecnie oceniane pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni o wynikach wstępnej oceny formalnej do dn. 30 października 2009 r. Korespondencja będzie kierowana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem.

Wstecz