Wzór raportu „ex-post” dla projektów realizowanych w ramach programu Patent Plus

18.04.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” w konkursach I-IV  Programu Patent Plus został zamieszczony wzór raportu ex-post. Wzór ten dotyczy projektów realizowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jak i umów zawartych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wstecz