Nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL

07.10.2013

Od 16 września 2013 r. będzie obowiązywała nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL - wersja 8.7.

Zakres wprowadzanych zmian w GWA obejmuje między innymi:

  • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3),
  • dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5),
  • wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji użytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie,
  • dostosowanie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA.


Z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji generatora. Ponadto, ze względu na niewielki charakter zmian zostanie zapewniona możliwość edycji wniosku utworzonego w aktualnej wersji 8.6 GWA w nowym GWA. Po wczytaniu takiego wniosku, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się jego suma kontrolna. Dalsza edycja wniosku będzie możliwa.

Tym samym, do dnia 15 września br. obowiązującą wersją jest 8.6 GWA, natomiast od dnia 16 września br. obowiązującą wersją jest 8.7 GWA. Pod głównym adresem www.generatorwnioskow.efs.gov.pl nadal będzie dostępna obecna wersja GWA. Z dniem 16 września wersja 8.6 zostanie wyłączona, a pod głównym adresem będzie dostępna wyłącznie wersja 8.7 GWA.

Wstecz