Rozeznanie cenowe usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013

13.07.2016

Dział Rozwoju i Innowacji NCBR uprzejmie przekazuje informację o planowanym zamiarze zlecenia usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013.

W przypadku zainteresowania wykonaniem ww. usługi, uprzejmie proszę o przesłanie do NCBR wypełnionego i podpisanego formularza szacowania wartości zamówienia wraz z oświadczeniem w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 16.15 w formie elektronicznej (skan), na adresy poczty: karol.szacherski@ncbr.gov.pl, anna.s.maciejczyk@ncbr.gov.pl.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Pliki do pobrania:

Wstecz