Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a TA CR (Republika Czeska)

12.11.2012

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 listopada br., prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Pani Rut Bízková, przewodnicząca Rady Agencji Technologii Republiki Czeskiej (TACR) podpisali Porozumienie (Memorandum of Understanding) w zakresie wymiany informacji oraz współpracy naukowo-technologicznej.


Głównym celem zainicjowanej współpracy jest wspieranie i promocja dwu i wielostronnych działań w zakresie B+R, w szczególności wspólnych projektów realizowanych przy współudziale zespołów badawczych z Polski i Republiki Czeskiej.


Współpraca ma być realizowana w szczególności w następujących dziedzinach:

 • nanotechnologie,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • biotechnologie i farmaceutyki,
 • technologie rolne i produkcji żywności,
 • systemy wbudowane,
 • medycyna gnomiczna,
 • cyfrowe archiwa danych,
 • zasoby energii oraz technologie energetyczne,
 • zrównoważony rozwój transportu,
 • ochrona środowiska,
 • przemysł wydobywczy.

Obok wzmocnienia współpracy badawczej, MoU ma również na celu stymulowanie wymiany doświadczeń i informacji w zakresie narodowych programów, w szczególności programów z istotnym udziałem przemysłu (m.in. INNOLOT, INNOMED) oraz zbieżnych programów TA CR.


Podczas spotkania inicjującego dwustronną współpracę obie strony zadeklarowały wsparcie rozwoju narodowych centrów kompetencji.


Dyrektor NCBR zaprosił przedstawicieli TA CR na spotkanie w siedzibie NCBR w Warszawie w celu zapoznania się z systemem wdrażania trzech Programów Operacyjnych przez Centrum.


Strona czeska przedstawiła krajowy system zachęty przedsiębiorców do wspierania działań B+R, oparty na systemie zwolnień podatkowych dla podmiotów współfinansujących prace badawczo-rozwojowe. W ramach systemu zwolnień podatkowych, przedsiębiorstwa czeskie mogą odpisywać środki finansowe przeznaczone na B+R od podstawy opodatkowania. Całkowita kwota zwolnień podatkowych z tego tytułu w roku 2011 wyniosła ponad 59 mln euro (wg kursu EBC na dzień podpisania MoU).

Wstecz